Exekutorský úřad v Opavě
     úvodní strana
     kontakty
     legislativa
     další činnost
     ke stažení
     dražby movitých věcí
     dražby nemovitostí
     výzva k vyzvednutí
     sdělení o doručení
     usnesení o příklepu
     oznámení o pohledávkách
     výzva přihlášeným věřitelům
     předvolání k rozvrhu
     další informace
exekutorská komora ČR
pohledávky
pohledávky prevence

Výzva k vyzvednutí písemností

 Ze dne: 30.10.2019
  výzva a sdělení k vyzvednutí zásilky (§49 odst.2 a 4 o.s.ř.)

© Exekutorský úřad v Opavě, 2010