Exekutorský úřad v Opavě
     úvodní strana
     kontakty
     legislativa
     další činnost
     ke stažení
     dražby movitých věcí
     dražby nemovitostí
     výzva k vyzvednutí
     sdělení o doručení
     usnesení o příklepu
     oznámení o pohledávkách
     výzva přihlášeným věřitelům
     předvolání k rozvrhu
     další informace
exekutorská komora ČR
pohledávky
pohledávky prevence

Předvolání k rozvrhu

 Na den: 4.11.2015
 Povinný: David Jurásek
  předvolání k rozvrhu
 Na den: 14.7.2015
 Povinný: Günther Černý
  předvolání k rozvrhu
 Na den: 23.6.2015
 Povinný: Eduard Spurný
  předvolání k rozvrhu
 Na den: 14.4.2015
 Povinný: Lubomír Malaník
  předvolání k rozvrhu
 Na den: 18.3.2015
 Povinný: Robert Michalčík
  předvolání k rozvrhu
 Na den: 13.2.2015
 Povinný: Leonhard Pavlík
  předvolání k rozvrhu
 Na den: 12.11.2014
 Povinný: Pavel Dostál
  předvolání k rozvrhu
 Na den: 29.8.2014
 Povinný: Tomáš Hynek
  předvolání k rozvrhu
 Na den: 12.8.2014
 Povinný: Günther Černý
  předvolání k rozvrhu
 Na den: 12.8.2014
 Povinný: Josef Vávra
  předvolání k rozvrhu
 Na den: 13.6.2014
 Povinný: René Večerek
  předvolání k rozvrhu
 Na den: 30.4.2014
 Povinný: Jaroslav Janalík
  předvolání k rozvrhu
 Na den: 3.12.2013
 Povinný: Karel Bitomský
  předvolání k rozvrhu
 Na den: 7.11.2013
 Povinný: Labaj Karel
  předvolání k rozvrhu
 Na den: 11.10.2013
 Povinný: Ing. Simona Štěrbová
  předvolání k rozvrhu
 Na den: 29.8.2013
 Povinný: Petr Buš
  předvolání k rozvrhu

© Exekutorský úřad v Opavě, 2010